Colloquium BuSO

Georganiseerd door
Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO i.s.m. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO)
Thema
BuSO…. ANNO 2016
Wanneer
Van woensdag 12 maart 2008, 09:00 uur
tot vrijdag 14 maart 2008, 15:00 uur
Waar
Eurovillage Ardennes
'les Fourches'
6887 Herbeumont
Tel.:  +32 (0) 61 41 00 30
Fax.:  +32 (0) 14 88 96 99
Email:
Web: www.eurovillage-ardennes.com/NL
Doelgroep
Directies BuSO, pedagogisch begeleiders, VOBO, stafmedewerkers VVKBuO, genodigden
Prijs
€ 265 - € 290 - € 315 naargelang de doelgroep
€ 52 extra overnachting
Inschrijvingsmodaliteit